Lễ công bố quyết định của cục Hàng Hải Việt Nam về việc đưa hai bến phao MT-7 và MT-8 vào sử dụng

áng ngày 18/10/2011 Công Ty Cổ Phần Cảng An Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Cục Hàng Hải Việt Nam số 742/QĐ - CHHVN ngày 20/09/2011 V/v đưa hai bến phao MT-7 và MT-8 trên sông hậu vào sử dụng.

Mỗi bến phao có đường kính 3,8m được đổ khối bê tông khoảng 60 tấn do Cục Hàng Hải thiết kế, tiếp nhận tàu chở hàng hóa có tải trọng từ 10.000 - 15.000 DWT

Một số hình ảnh trong buổi lễ công bố: